Kompiuterinės programos

 
 

 

Sutarčių programa
Ši programa skirta smulkioms, vidutinėms įmonėms, servisams, taip pat ir kitoms kurios yra išvystę platesnę veiklą su sutartiniais klientais. Tai greita ir patogi sutarčių rašymo (pagal iš anksto pasiruoštus sutarčių šablonus - ruošinius) saugojimo, terminų monitoringo programa. Kiekvieno kliento sutartys saugomos duomenų bazėje. Šios programos pagalba stebimas sutarčių galiojimo terminas pagal nustatytą dienų skaičių. Tai ypač aktualu paslaugas teikiančioms, nuoma užsiimančioms ir kitoms įmonėms, kurios turi daug sutarčių su savo klientais. Stebimos tik aktualios sutartys. Jei sutartis dar galioja, bet jos terminas eina į pabaigą, tai, paleidžiant Programą, ji užrašoma raudona spalva.Parašius sutartį (tai padaroma keleto mygtukų paspaudimu), ją galime eksportuoti tiek į MS Word dokumentą (rtf failas), tiek į pdf failą.
Čia galite parsisiųsti pilną Sutarčių programos aprašymą Word dokumento formate.
Trumpas pristatymas.
Naujo kliento ir sutarties jam rašymo pavyzdukasBuhalterinė programa APSKAITA-MD
tai kompiuterinė vidutinės įmonės - uždarosios akcinės bendrovės - apskaitos programa. Gali būti prekybos ar paslaugas teikianti įmonė. Šios programos pagalba, įmonė buhalterinių dokumentų apskaitą organizuoja taip, kad ši apskaita optimizuotų ir efektyvintų visą veiklą.
Šioje programoje laikome visus daugiau kaip 7metų senumo duomenis (detalių pardavimų yra apie virš 300 tūkst. eilučių) ir esame tinkle sujungę 4 kompiuterius, o našumo tikrai pakanka.programos galimybės:
1. Pirminių buhalterinių dokumentų apskaita ir spausdinimas (pirkimai, pardavimai, kasos dokumentai, pavedimai,...) (plačiau apie tai programos aprašyme).
(Pardavimų formos vaizdą galite pamatyti čia.)
2.Užsakymų formavimas - darbuotojas, rašantis užsakymą, toje pačioje vietoje mato informaciją apie konkrečios prekės mėnesinį pardavimo kiekį už einamus metus mažiausią pirkimo kainą ir tiekėją šiai kainai, tai yra, turi patirties panaudojimo funkciją..
3.Leidžia sekti kiekvieno padalinio pelningumą. (plačiau apie tai programos aprašyme)
4. Sandėlio lentelė formuojama vėliau nuo pirminių dokumentų suvedimo. Tai leidžia pirmiausia pasitikrinti ar gerai suvesti šie dokumentai, o po to vienu klavišo paspaudimu už pasirinktą laikotarpį užpildyti sandėlio lentelę. Neigiamo likučio negali būti, tačiau, galima parašyti pardavimą, žinant, kad pirkimas tikrai bus. (plačiau apie tai programos aprašyme)
5. Yra įvairios ataskaitos už pasirinktą laikotarpį (pirkimų, pardavimų, materialinė ataskaita), kurios remiasi pirminiais dokumentais.
6. Operatyvi kliento skolos apskaita: klientų kortelėje yra skaičius, kuris atspindi to kliento būklę. Šis skaičius kinta, priklausomai nuo pardavimų ar pirkimų. Ši kortelė lengvai prieinama rašant sąskaitą ar mokėjimo dokumentą.
7. Tarpusavio suderinimo aktų spausdinimas pažymėtiems klientams.
8. Duomenų eksportavimas į kitas MS Office programas ir internetą.

ir daugelis kitų dalykų. (plačiau apie tai programos aprašyme)Detalesnis apskaitos programos dalių aprašymas:
(šiuo metu jo nėra. Pilną aprašymą galima gauti mūsų įmonėje - rekvizitai nurodyti pradiniame tinklapyje).Artimiausiu metu numatoma tobulinti:
sukurti darbo apskaitos modulį, pagalbos failą, automatinį programos archyvavimą ir suarchyvuotos dalies atskyrimą, duomenų automatinį sujungimą iš nutolusių darbo vietų per internetą, automatinį pasirinktų duomenų (prekių kainų ir t.t.) publikavimą internete."VERTININIMAS - MD"
tai automobilių vertės vertinimo kompiuterinė programa. Ji leidžia visapusiškai įvertinti automobilio vertę ir jo būklę, bei atspausdinti tai atspindinčias ataskaitas, reikalingas įvairioms institucijoms: draudimo bendrovėms, muitinei, mokesčių inspekcijai,... Kiekvieno automobilio spausdintos ataskaitos lieka atmintyje. Ši programa turi kaupiamąją patirtį – sukaupus pakankamai didelį skaičių automobilių, naujo automobilio pagrindinius duomenis galima vesti automatiškai (jeigu tokios markės automobilis jau buvo vertintas).Pagal paskirtį, „Vertinimas-MD“ sudaryta iš kelių pagrindinių dalių:

1) Pagrindiniai duomenys. Pagrindiniai vertinamo automobilio duomenys.

2) Kalkuliacija remontui.

3) Rinkos vertės nustatymas.

4) Likutinės vertės nustatymas.

5) Spausdinimo ataskaitos.

6) Darbuotojų sąrašo modulis – darbuotojų sąrašas su visais jų duomenimis ir nuotraukomis.

7) Klientų duomenys.

8) Finansinės operacijos.

9) Sąskaitos už atliktas vertinimo paslaugas rašymas ir spausdinimas.

10) Pastovūs duomenys.

Šios programos dalys veikia neatsiejamai - visumoje.

Detalesnis programos dalių aprašymas:
1.Pagrindiniai duomenys. Šioje programos dalyje surašomi pagrindiniai duomenys apie automobilį: markė, kėbulo Nr, spalva, vidutinė rinkos vertė, savininkas, suma už vertinimą ir kt. Šioje dalyje galima pasinaudoti patirtimi (archyvu). Tai yra, jei jau yra suvesti tos pačios markės kito automobilio duomenys, galima juos nusikopijuoti ir atgaminti naujai rašomam automobiliui.
2. Kalkuliacija remontui. Šioje dalyje suskaičiuojami defektuojamo automobilio remonto kaštai. Sukurtas kodas leidžia automatiškai pildyti šią sritį: jei parašoma detalė ir pažymima, kad reikės jos remonto – sukuriami 4 sudėtingumo lygių remonto darbai ir juos atitinkantys dažymo darbai. Keliant detalę į aktą – automatiškai keliami ir atitinkami darbai. Surašius visus duomenis apie remontuojamas detale ir darbus – juos galima koreguoti įvairiose formose – galima koreguoti tiek detalių kainą ir valiutą bei jos dydį, tiek darbų atlikimo laiką ir įkainį už valandą. Visi duomenys, kurie leidžiasi koreguojami – gali būti ir šalinami.
3. Rinkos vertės nustatymas. Šioje vertinimo programos dalyje, atsižvelgiant į automobilio papildomos įrangos, padangų bei viso automobilio būklę, nustatoma rinkos vertė litais. Darbo principas panašus kaip ir skaičiuojant remonto kaštus: susirašome pastovius duomenis (visą galimą papildomą įrangą ir visas galimas padangas) ir juos keliame į vertinimo aktą.
4. Likutinės vertės nustatymas. Šią dalį atspindi pagrindinės vertinimo aktų formos dalis – sugadintos dalys. Čia, pirmiausia susiformuojamos visos galimo kėbulo tipo dalys, o po to jos vienu mygtuko paspaudimu perkeliamos į rašomą aktą. Perkėlus į aktą, nustatomas kiekvienos dalies sugadinimo laipsnis.
5. Spausdinimo ataskaitos. Šioje dalyje pirmiausia susiformuojame norimas ataskaitas pagal tai, kokiai įstaigai jos reikalingos, po to keliame jas į aktą ir nustatome spausdinimo tvarką, bei ataskaitos puslapių skaičių. Puslapių skaičius nustatomas ne automatiškai, nes dažnai į ataskaitą reikia įterpti kitus, ne su šia programa, susijusius dokumentus. Peržiūrėjus spausdinimui parengtas ataskaitas, jas galima atsispausdinti arba eksportuoti į kitas „MS Office“ programas (jei jos yra dirbamame kompiuteryje).
6. Darbuotojų sąrašo modulis. Šios programos dalies formose registruojami duomenys apie darbuotojus: asmens kodas, pareigos, ir kt., kurie dalyvauja beveik visose, anksčiau paminėtose programos dalyse.
7. Klientų sritis. Čia registruojami nauji klientai arba ieškoma informacijos apie esamus bei koreguojami jų duomenys. Suradus esamą klientą arba suvedus naują – vienu mygtuko paspaudimu galima įkelti šį klientą į rašomą aktą. Klientai suskirstyti į tipus. Kiekvienas klientas gali turėti kelias (ar keliolika) atsiskaitomųjų sąskaitų įvairiuose bankuose.
8. Finansinės operacijos. Šioje dalyje rašomi kasos pajamų orderiai (kol kas) priimant pinigus iš klientų už vertinimo darbus. Parašius sąskaitą faktūrą už vertinimo darbus, galima iš karto rašyti kasos pajamų orderį – sąskaitos duomenys bus perkelti į orderį.
9. Sąskaitos už atliktas vertinimo paslaugas rašymas ir spausdinimas. Šioje dalyje rašomos ir spausdinamos sąskaitos klientams už atliktus vertinimo darbus. Ši programos dalis taip pat leidžia sekti klientų skolą už neapmokėtus automobilio vertinimo aktus. Rašant sąskaitą pakanka tik išrinkti klientą – automatiškai bus rodomi visi aktai, kurie buvo išrašyti šiam klientui ir skola už neapmokėtus aktus. Tekstinę sąskaitos detaliosios dalies eilutę galima koreguoti – tai leidžia parašyti sąskaitą nebūtinai tik už vertinimo paslaugas.
10. Pastovūs duomenys. Čia galima pakoreguoti ir suvesti pastovius duomenis: mokesčių dydžius, apmokėjimo būdus, padangų gamintojų pavadinimus, jų dydžius, automobilio tipus, klientų tipus, automobilių detales bei darbus, nusidėvėjimo grupes, apgadinimo laipsnius ir koeficientus, aktuose vartojamas sąvokas, valiutų pavadinimus ir dydžius ir kt.Artimiausiu metu numatoma tobulinti:
Pereiti į kitą platformą (MS SQL), sukurti darbo apskaitos modulį, pagalbos failą, automatinį programos archyvavimą ir suarchyvuotos dalies atskyrimą, duomenų automatinį sujungimą iš nutolusių darbo vietų per internetą.
DETALIAU APIE ŠIAS PROGRAMAS GALITE SUŽINOTI:
8-650-44455, arunas@arvidija.ltNaudingos nuorodos
Įvairių simbolių kodų lentelė